รายงานการประชุม ก.บ.ค. ปี 2559
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 2/2559
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 1/2559
รายงานการประชุม ก.บ.ค. ปี 2558
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 8/2558
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 7/2558
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 6/2558
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 5/2558
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 4/2558
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 3/2558
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 2/2558
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 1/2558
รายงานการประชุม ก.บ.ค. ปี 2557
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 7/2557
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 6/2557
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 5/2557
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 4/2557
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 3/2557
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 2/2557
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 1/2557
รายงานการประชุม ก.บ.ค. ปี 2556
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 3/2556
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 2/2556
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 1/2556
รายงานการประชุม ก.บ.ค. ปี 2555
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 5/2555
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 4/2555
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 3/2555
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 2/2555
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 1/2555
รายงานการประชุม ก.บ.ค. ปี 2554
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 4/2554
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 3/2554
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 2/2554
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 1/2554
รายงานการประชุม ก.บ.ค. ปี 2553
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 5/2553
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 4/2553
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 3/2553
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 2/2553
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 1/2553
รายงานการประชุม ก.บ.ค. ปี 2552
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 6/2552
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 5/2552
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 4/2552
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 3/2552
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 2/2552
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 1/2552
รายงานการประชุม ก.บ.ค. ประจำปี 2551
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 8/2551
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 7/2551
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 6/2551
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 5/2551
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 4/2551
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 3/2551
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 2/2551
>>
รายงานการประชุม ก.บ.ค. 1/2551

 

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มหาิวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 054-237399 ต่อ 3823-6 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th