Update:2018-04-18 15:12:23ชม:(161)ครั้ง
การประชุมประเมินผลและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูชาวต่างชาติ (SEA-Teacher ครั้งที่4) 31 ส.ค. 60


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เป็นประธานเปิดการประชุมประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูชาวต่างชาติ โครงการ SEA-Teacher Project ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 6 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยมีอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานสรุปกิจกรรมโครงการ พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานของ นักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการจากประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน

พร้อมกันนี้ ท่านผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดยนายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนบ้านปงสนุก

ร่วมกับคณะอาจารย์นิเทศจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ เคมี และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สรุปผลและให้คำแนะนำสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันเป็นการอำลาก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาในสัปดาห์หน้า

สำหรับการฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

ชื่อโครงการ SEA-Teacher Project หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้วัฒนธรรม ระหว่างนักเรียน นักศึกษา คณะครูและคณาจารย์ ในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอีกด้วย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 31 สิงหาคม 2560
โดย: rid_lp

Contact Us

Foreign Affairs, Lampang Rajabhat University 
119 Moo 9 Lampang - Mae Tha Road, T.Chompoo, A.Muang, Lampang, Thailand, 52100
Contact Office of the University Tel. 054-237399 -1187,1202 Fax. 054-237388, 237389
E-mail: skyblueprincess@hotmail.com,shinachan_b@windowslive.com
Line: autchariya.lpru  WeChat: Ying-LPRU   Facebook: www.facebook.com/ForeignAffairsLPRU

Link