วิสัยทัศน์::งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้เป็นที่รู้จักในบริบทสากลผ่านความร่วมมือ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ การวิจัยและศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรในต่างประเทศ The Foreign Affair Division supports Lampang Rajabhat University to be internationally well-known through academic and cultural exchange and research cooperation with foreign institutions.

Contact Us

Foreign Affairs, Lampang Rajabhat University 
119 Moo 9 Lampang - Mae Tha Road, T.Chompoo, A.Muang, Lampang, Thailand, 52100
Contact Office of the University Tel. 054-237399 -1187,1202 Fax. 054-237388, 237389
E-mail: skyblueprincess@hotmail.com,shinachan_b@windowslive.com
Line: autchariya.lpru  WeChat: Ying-LPRU   Facebook: www.facebook.com/ForeignAffairsLPRU

Link