feedback

Custom BG Color


Background Image

Body Font Size

Headings Font Size

ความสามัคคีคือพลัง

Easy to use and customize.
เว็บไซต์สโมสรพนักงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลกิจกรรมของพนักงานทุกคนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสนใจ ในด้านเดียวกัน เรื่องเดียวกัน รวมกลุ่มกันเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตามที่ตนสนใจได้อย่างอิสระ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน เป็นการสนับสนุนโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่นชมรมถ่ายภาพ ฟุตบอล เป็นต้น
Meet Us

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอกู้เงินสวัสดิการ พ.ศ.2562 News

ด้วยสโมสรบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ดําเนินการปรับแบบฟอร์มการขอกู้เงินสวัสดิการสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน News

"คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ 349/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง News

ประมวลภาพแข่งขันแข่งขันกีฬาสโมสรเจ้าหน้าที่กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ

"ต้นเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เกมส์" ประจำปี 2556

แจ้งประชาสัมพันธ์สวัสดิการ

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes. Fusce varius euismod lorem.

ประกาศระเบียบมหาวิทยาลัย

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes. Fusce varius euismod lorem.

WordPress Development

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes. Fusce varius euismod lorem.

Joomla Templates

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes. Fusce varius euismod lorem.

View Entire Portfolio →