feedback

Custom BG Color


Background Image

Body Font Size

Headings Font Size

สโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

personal club Lampang Rajabhat University

ความสามัคคีคือพลัง

Easy to use and customize.

ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย

PremiumMedia (Coming Soon!)

สโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Adaptive
เว็บไซต์สโมสรพนักงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลกิจกรรมของพนักงานทุกคนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสนใจ ในด้านเดียวกัน เรื่องเดียวกัน รวมกลุ่มกันเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตามที่ตนสนใจได้อย่างอิสระ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน เป็นการสนับสนุนโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่นชมรมถ่ายภาพ ฟุตบอล เป็นต้น

Meet Us

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่ มร.ลป. ประจำปี 2557

"คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ 3743/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง News

แจ้งการดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มการขอกู้เงินสวัสดิการ News

ด้วยสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ดําเนินการปรับแบบฟอร์มการขอกู้เงินสวัสดิการสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ

ประมวลภาพแข่งขันแข่งขันกีฬาสโมสรเจ้าหน้าที่กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ

"ต้นเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เกมส์" ประจำปี 2556

แจ้งประชาสัมพันธ์สวัสดิการ

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes. Fusce varius euismod lorem.

ประกาศระเบียบมหาวิทยาลัย

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes. Fusce varius euismod lorem.

WordPress Development

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes. Fusce varius euismod lorem.

Joomla Templates

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes. Fusce varius euismod lorem.

View Entire Portfolio →