Update:2016-11-15 10:33:56ชม:(265)ครั้ง
ทุน Global Undergraduate Exchange Program สำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคประจำปี พ.ศ.2560 เปิดรับสมัครแล้ว


ทุน Global Undergraduate Exchange Program สำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคประจำปี พ.ศ.2560 เปิดรับสมัครแล้ว

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา(ฟุลไบรท์) ได้เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามกำหนด ได้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาอเมริกาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน อันจะช่วยเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ การเรียนรู้ชีวิต สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา(5เดือน) โดยแต่ละกำหนดให้ส่งรายชื่อได้วิทยาเขตละ2 คน

งานวิเทศสัมพันธ์จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษาอ่านรายละเอียด ตรวจสอบคุณสมบัติและกรอกใบสมัครออนไลน์ จากเว็บไซต์ของมูลนิธิ www.fulbrightthai.org (section "Now Open") นักศึกษาจะต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป และมี GPA เฉลี่ยสะสมถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ https://www.facebook.com/ForeignAffairsLPRU

ทั้งนี้ รายชื่อผู้สมัครต้องตัดส่งถึงมูลนิธิภายในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 จึงขอให้นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนรีบดำเนินการสมัครเพื่อให้ทันตามกำหนด

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-11-15
โดย: rid_lp

Contact Us

Foreign Affairs, Lampang Rajabhat University 
119 Moo 9 Lampang - Mae Tha Road, T.Chompoo, A.Muang, Lampang, Thailand, 52100
Contact Office of the University Tel. 054-237399 -1187,1202 Fax. 054-237388, 237389
E-mail: skyblueprincess@hotmail.com,shinachan_b@windowslive.com
Line: autchariya.lpru  WeChat: Ying-LPRU   Facebook: www.facebook.com/ForeignAffairsLPRU

Link