ประมวลภาพและวีดิโอ

ประชุมสภาครั้งที่ 11/2560..
ประชุมสภาครั้งที่ 11/2560 ..
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560..
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560..

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่เผยแพร่
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
19 ก.ย.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ/2560
04 ก.ย.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
28 ก.ย.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
16 ส.ค.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
16 ส.ค.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
24 พ.ค.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
26 เม.ย.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
11 พ.ค.60
2560
รายงานการประชุมคณกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
06 มี.ค.60
2560
รายงานการประชุมคณกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
06 มี.ค.60

รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่เผยแพร่
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
09 ก.ย.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
13 ก.ย.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่8/2560
21 ส.ค.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
01 ก.ค.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
21 พ.ค.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
08 เม.ย.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
25 เม.ย.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
25 เม.ย.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
06 มี.ค.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
06 มี.ค.60

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง