ประมวลภาพและวีดิโอ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2561..
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่9 มิถุนายน 2561 โดยมีท่านดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราช..
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 ..
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 วันที่12 พฤษภาคม 2561 โดยมีท่านดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำ..

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่เผยแพร่
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561
07 พ.ค.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
19 เม.ย.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
10 เม.ย.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
02 มี.ค.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2561
07 ก.พ.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2561
17 ม.ค.61
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่12/2560
20 ธ.ค.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
22 พ.ย.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
18 ต.ค.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
19 ก.ย.60

รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่เผยแพร่
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่5/2561
12 พ.ค.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่4/2561
21 เม.ย.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่3/2561
19 มี.ค.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
17 ก.พ.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
14 ม.ค.61
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560
09 ธ.ค.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
18 พ.ย.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
14 ต.ค.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
09 ก.ย.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
19 ส.ค.60

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง